2017-03-06

Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP

Informacje publiczne są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji z dnia 6 września 2001 r. /Dz.U. Nr 112, poz. 1198/ informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Wniosek można złożyć w sekretariacie Zakładu, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 do 15:00.