2017-03-01

Instrukcja

1. Nawigacja

Nawigacja na stronach Biuletynu Informacji Publicznej odbywa się za pośrednictwem aktywnych elementów „Menu użytkownika ”. Klikając w element „Menu użytkownika” użytkownik przechodzi do poszczególnych katalogów przypisanych do wskazanego elementu „Menu użytkownika”. Na podobnych zasadach odbywa się przechodzenie do kolejnych podkatalogów. Nazwa katalogu, w którym znajduje się użytkownik wyświetla się nad „Menu użytkownika” na niebiesko.

Podczas przeglądania dokumentu użytkownik ma możliwość przejścia do folderu nadrzędnego dla przeglądanego dokumentu poprzez wybranie hiperlinku z nazwą jednego z folderów ścieżki zagłębienia znajdującą się w pasku nawigacyjnym (nad treścią „menu użytkownika”. Nawigacja rozpoczyna się każdorazowo od  „Strony głównej” Biuletynu).Klikając odnośnik „Strona główna” użytkownik jest odsyłany na stronę główną Biuletynu. 

2. Praca z dokumentami

Dokumenty zamieszczone w Biuletynie dostępne są z kilku poziomów:

  • Menu użytkownika,
  • Wyszukiwania ogólnego i zaawansowanego,
  • Rejestru zmian.

Dostępność z poziomu „Menu użytkownika”. Klikając w jeden z elementów „Menu użytkownika” użytkownik zostaje przeniesiony na podstronę zawierającą opublikowane dokumenty przyporządkowane do konkretnego elementu „Menu użytkownika”. Dokumenty wyświetlane są w kolejności malejącej względem daty publikacji. Użytkownik ma możliwość sortowania listy wyświetlonych dokumentów poprzez kliknięcie w jedną z nazw kolumn (data publikacji, symbol, tytuł dokumentu). Przejście do dokumentu następuje po kliknięciu w datę, symbol lub tytuł wybranego do przejrzenia dokumentu.

Dostępność z poziomu „wyszukiwania zaawansowanego”. Po wpisaniu jakiegokolwiek słowa bądź frazy w okno wyszukiwania pojawi się informacja o wynikach przeszukiwania. Jeżeli system odnajdzie w bazach szukane słowo lub frazę poinformuje o tym wyświetlając tytuł dokumentu zawierającego w treści, tytule, nazwie załącznika, słowach kluczowych bądź komentarzu szukane elementy. Klikając w tytuł dokumentu użytkownik zostanie przeniesiony na podstronę zawierającą pełną treść dokumentu.

Dostępność z poziomu „Rejestru zmian”. Z tego poziomu dostępne są dokumenty, na których dokonywane były prace redakcyjne, np. zmieniono treść dokumentu, dodano komentarz, dodano bądź usunięto załącznik. Po kliknięciu w odnośnik „Rejestr zmian” dostępny z każdego poziomu Biuletynu, użytkownik zostanie przeniesiony na podstronę zawierającą listę dokumentów, na których dokonywane były zmiany wraz z opisem tych zmian. Lista prezentuje modyfikowane dokumenty z poszczególnych dni. Klikając w tytuł dokumentu użytkownik zostanie przeniesiony na podstronę zawierającą pełną treść dokumentu. Jeżeli dokument posiada załączniki, informacja o nazwie dołączonego pliku i jego rozmiarach znajdzie się w na podstronie z treścią dokumentu. Każda podstrona zawierająca dokument posiada pasek ze ścieżką umożliwiającą przechodzenie do katalogów nadrzędnych.

 

3. Wyszukiwanie

Zawartość Biuletynu może być przeszukiwana na dwa sposoby:

  • ogólny,
  • zaawansowany.

Wyszukiwanie ogólnerozpoczyna się po wpisaniu w okno wyszukiwania - znajdujące się na każdym poziomie Biuletynu wyrazu bądź frazy. Podczas takiego wyszukiwania system przeszukuje wszystkie pola bazy danych, stąd też w wynikach wyszukiwania może pojawić się wiele znalezionych pozycji.

Wyszukiwanie zaawansowanepozwala na zawężanie obszaru wyszukiwania. Umożliwia definiowanie zakresu czasowego poszukiwanych dokumentów, szukanie w poszczególnych elementach dokumentu, np. w tytule, komentarzu, szukanie w pojedynczych katalogach Menu, a także przeszukiwanie poszczególnych rodzajów dokumentów.