2017-03-01

Kontakt

Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych


czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00


Numery telefonów w zakładzie:

W godzinach pracy zakładu: 76 840 81 74
Sekretariat: wew. 11

Dział Finansowo-Księgowy

  • księgowość – wew. 14
  • płatności, windykacja, kasa - wew. 47
  • zamówienia publiczne - wew. 16

Dział Obsługi Klienta

  • zgłaszanie odczytów wodomierzy - wew. 15
  • wydawanie warunków technicznych, uzgodnienie projektu - wew. 17
  • zawieranie umów - wew. 46

Sprawy osobowe i organizacyjne Zakładu  - wew. 19

Dział Techniczny:

  • zgłoszenie awarii, (do godziny 15:00), utrzymanie obiektów wod.- kan. - wew. 22, 48

Dział Komunalny:

  • sprawy administracyjno – komunalne - wew. 49

W godzinach od 15:00 do 7:00 oraz w weekendy i święta:
691 944 023 - telefon alarmowy – zgłaszanie awarii i usterek

Księginice 14, 59-300 Lubin
tel/fax 76/ 840-81-74
email: sekretariat@gzukim.pl