2017-03-01

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Zawieranie umów na dostawę wody i odbiór ścieków – link pod tekstem http://gzukim.pl/index.php/action,site,id,58.html

 

 

Pochówek zmarłych, opłaty za miejsce pod grób – link pod tekstem - http://gzukim.pl/index.php/action,site,id,43.html